Cebuano - Bangka

Author: Greg Fernandez

Gapangaway ang dagat
Ug gipaanod ta ang atong kamingaw
Adto sa iyang mga balud
Nga maitukmudtukmod sa atong bangka.

Tinuod layulayo na ang atong naabot
Bisan gamay rag lutaw ang atong gisakyan
Bisan usa ray bugsay nga atong gikapaykapay.

Bisan adunay buslot
Kitang duha nagpadayon lang gihapon
Naglutawlutaw padulong sa lawod.

Makahibulong gain kon giunsa nato pagsanta
Ang mga balud nga sa gamayang lihok
Tingaling motidlom natong duha.

Makahibulong sab kon giunsa nato pagpasayaw
Ang mga isda aron kita malingaw
Bisan sa kabalakang usa kanato maanod sa halayo.

Taobtaob na ra ba
Kusogkusog sab ang tagubtub.

Sa akong dughan
Kay lagi nagduhaduha ko kon
Kamao ba ko molangoy
Pananglit molukob ang bangka.

 

Source:
Philippine Literature 2009: Regions, Cultures and Histories, Edited by: Marie Melanie J. Misajon, Seguiban Printing and Publishing Enterprise, Inc, Copyright 2009

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

Young visitors play with an interactive sky constellation map at the National Planetarium Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections