Waray – Ang Higugma

Author: Eduardo Makabneta

Nahanabu na hadto akon pagkahanong
Nalayag an daguitan pagtampo han marubong:
Tungod yan an hiugma di’t ha luyo ng nayon
Inilub ko pagulaylay han kamatayan

Adito nga ak gugma ginigutos ko hin paglaum,
Bukad ang hingyap ka kasing tinmigum
Hinuran ko ang langit han ak pagmalipayon

 

Source:
Literatura Ng Iba’t Ibang Rehiyon Ng Pilipinas (Binagong Edisyon), Carmelita Siazon-Lorenzo, et.all., Grandbooks Publishing Inc. 2010.