Waray – An Lotto

Author: Yoyoy Genotiva

Maupay nga adlaw mga kasangkayan
Inin akon siday kunta pamati-an
Kon baga ugaring may ada tamaan
Pasensiya la sangkay di ko tinuyuan

Mga kasangkayan ako may komposo
Ayaw igmabug-at pamati-i niyo
Ini nga istorya dire kay anano
Parti sadton Lotto nga usa nga huego.

Sadto san an Lotto san dire pa uso
Iyo sadto bulsa pirmi may sinsilyo
Pero iton yana san dida uso na
Pirmi waray sulod iyo mga bulsa

An ngaran nga Lotto masyado mapintas
An ginpupuntirya adton mga kablas
Ultimo pampalit lugawon nga bugas
Susudsuron pa gud kubrador nga dugas

An mga kolektor nagsusupat-supat
Bitbit an resulta upod an panguwat
Bisan waray inop sigi an panumat
Tatay-an man liwat sadton mga uwat

Iba nga kolektor ada sa kalsada
Baga executives may ballpen sa bulsa
May mga di motor may naka bisiklita
An mga puntirya kanan kablas bulsa.

An tayador naman waray mga kulba
Para makataya gamit pinamrenda
Sa kada pangaon adton sura ‘single’.
Pero adton Lotto pirmi ginra-rumble.

Pagka-aga-aga bata maiskwila
Maaro sin balon kuno waray kwarta
Pero kon kulop na imo makikita
Adto sa kolektor kay ngay-an mataya.

Antis nga mataya kinaptan an puzzle
Buru-baliktaron, gin a-‘angle-angle’
Haros nga magkulop pagbali-balihon
Pero pagka-aga pirdi la gihapon

Usa taga bukid kumadto sa baryo
Kay may-ada inop gintaya an singko
Pag-uli sa balay gulpi nga aragway
Kay waray gin-asin san utan nga gaway.
Usa nga babaye san iya pagmata
Dayon niya daop harampang umintra
Waray tagi pulong dayon niya baton
“Kakarag, kanugon, nabalikad akon.”

Inin mga tawo dire nanunomdom
Bisan daw pordoy na taya la gihapon
Isgan san asawa nano ka ba iton?
Gintataya mo pa iparalit hipon.

Mabaton an uwat aringasa mo man
Baman kon magdaog aton man ngatanan
Hasta nala kita nga gin-gagaba-an
Dire kit natama imo kamayakan.

Kairo intawon sinin aton bugto
An ginpipininsar pirmi na la Lotto
Mahuram tricycle banyak siniguro
Kay an 6/49 dako adton premyo.

Dayon la pagbuhat masirom-sirom pa
Imbis manhiram-os una an resulta
Kuri pa intawon mabuklad an mata
Makadto sa gawas kay mangingiana.

Pastilan kapait paghuna-hunaon
Imo binalhasan iba an magkaon
Alagad si intoy waray ngani balon
Naglaba si nanay haros waray sabon

Anano man siton an imo darag-an
Usa kuntra yukot an imo kalaban
Makuri ka ngani magdaog sa bulang
Nga duduha gud la imo pipilian.

Sanglit kasangkayan paghuna-hunaa
Makuri kaupay pamiling san kwarta
An imo gintaya kon gin-alkansiya
Pag-abri mo kunta kadako nga kwarta.

Mga kasangkayan ayaw la kasina
Kon baga nabantad imo huna-huna
Waray ako tuyo sa imo paghusga
Lugod pahinumdom ini sadton iba.

Bangin ka sumiring sa akon kalaw-ay,
Nga malabot-labot ngan subra matamay
Letra man la ini, pasensiya la sangkay
Pag-aanhon ta man kon imo kalipay.

Inin akon siday mga kasangkayan
Waray ako sini ginpapatamaan
Pulong san puplungon, ‘bato-bato sa langit,
Kon sino tamaan dire la maurit’.

 

Source:
Proud Calbayognon, http://calbayogcity.multiply.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections