Tagalog – Sa Tubuhan

Author: Donato Mejia Alvarez

Sa ating paglalakad
Ang amihan ay malamig
Na daliring humahagod sa mga dahon
At may awit ang makinang na spading
Sa tubuhang yumuyuko sa hampas ng hangin.
Malambing na tanawin ang plantasyon mahimbing.
Sa gabing pumipintig sa liyab ng mga bituin.
Tulad sa isang di-malimot na panaginip
Ang paligid ay buntis
Sa simponya ng mga kuliglig.
Pagsapit natin sa isang lugar,
Sandali tayong tumigil sa ating paglalakad:
Sa magkahalong Ilonggo at Pilipino, sabi mo:
Tutuu ang narinig mo.
Dito sa gintayuan natin
Natgapo ang piton a kasamang nawala.
Ginsalbeyds sang mga military.
Simple ang dahilan
Napagsususpisuhan.
Tumahimik ang mga kuliglig
Narinig yata ang maliit mong tinig.

 

Source:
Literatura Ng Iba’t Ibang Rehiyon Ng Pilipinas (Binagong Edisyon), Carmelita Siazon-Lorenzo, et.all., Grandbooks Publishing Inc. 2010