Tagalog – Pusong Umasa

Author: Helen Ramos

Ang puso ay sadyang sa pag-ibig naka abang
Hindi matanto ang lasa kung ito man ay matabang
Labis kung kulayan ang simpling sukyap lamang
Ginto na sa ala-ala magpa sa walang hanggan..

Ngiti, bati, titig, kumusta ka..
Araw araw kasama mo pa...
Abang puso moy tiyak aasa ..
Akalay pang-habang buhay na!

Gigising sa madilim, sugat ay hahaplusin..
Impit na daing...isisigaw and damdamin..
Pilit dadayain ang katotohanang malagim..
Walang bahid pag-ibig ang pagsuyong inangkin.

Oh ang puso koy na hilam ng takipsilim
Bulag na akala...pagsuyong salat sa damdamin..
Malabis na hangaring ...pag-asang sakim
Tumulo ang luhang kay pait damahin.

Gumusing ka puso ..sya'y isang kaibigan
Baunin sa pangarap ang ligayang naranasan..
Impit man ang labi upang pagsuyo ay simulan
May ngiti pa rin ang puso kahit na nasaktan.

 

Source:
Scrapbook.com, http://www.scrapbook.com/

 

Photo of the Week

Visitors explore the historic Fort Santiago in Manila, a military fortress built by Spanish conquistador Miguel López de Legazpi.

Visitors explore the historic Fort Santiago in Manila, a military fortress built by the Spaniards in 1571

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections