Tagalog – Pananalig Sa Panitik

Author: Teo T. Antonio

Marapatin kaming apo ni Balagtas
Talino’y sumibol, yumayabong, umunlad;
Marapatin sanang ang aming panitik
Hindi maigupo ng anumang sakit
Upang itong puso’t diwang malikhain
Ay maipaglingkod sa baying giniliw.
 
Marapating kami’y ganap na mabigyan
Nang laya sa kulo at kalam ng tiyan
Upang di lumuhod sa Bathalang Ginto
At maging galamay sa mga palalo;
Upang maging handa sa kabulaanan
Tukso’t panlulupig ng mga dayuhan.
 
Marapatin nawang kami’y mangabigkis
Sa aming pangarap at aming pag-ibig;
Maging isang agos sa aming prinsipyo
Tungo sa pambansa’t pagsulong ng tao;
At kung sakali mang may uod sa hanay
Maakay sa landas ng kaliwanagan.
 
Marapatin nawang ang bawat isulat
Magtataglay ng tatak ng lahi at ugat;
May tamis ng aming katutubong sining,
May poot ng aming panahong alipin,
May init n gaming halik sa watawat,
May ningning ng aming mithiing bagong bukas.

 

Source:
Literatura Ng Iba’t Ibang Rehiyon Ng Pilipinas (Binagong Edisyon), Carmelita Siazon-Lorenzo, et.all., Grandbooks Publishing Inc. 2010

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

Young visitors play with an interactive sky constellation map at the National Planetarium Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections