Tagalog – Ngayong Gabi

Author: Merrypens Virgo

Ngayong Gabi
Ngayong gabi, baguhin ko ang siklo
siklo ng aking buhay
buhay kong maganda
masaya perpekto

Ngayong gabi, tatanggapin ko ang katotohanan
katotohanan ng aking buhay
katotohanan ng ating buhay
katotohanan ng buhay ng bawat tao

Ngayong gabi, di ako magsisinungaling sa aking sarili,
na bukas magiging maayos ang lahat
na bukas wala ng problema,
di ako aasa na bukas walang problemang darating,

Ngayong gabi, di ako magpapanggap
na alam ko ang lahat
dahil bilog ang mundo
walang permamente at lahat nahahanap sa katapusan

Ngayong gabi, di ko lolokohin ang aking sarili
na ang mundo ay isang paraiso
paraiso kung saan walang problema
problema sa pamilya,
sa pag-ibig,
at sa buhay

Ngayong gabi, imumulat ko ang aking mga mata
imumulat ko sa katotohanan
hindi sa pekeng paraisong
kinagisnan ng aking isip at puso.

Ngayong gabi, tatanggapin ko ang katotohanan
katotohanang mapait,
masakit,
malupit

Ngayong gabi, bibisitahin ko ang isang lugar
isang lugar na totoo,
isang lugar na di artipisyal
isang lugar na naglalantad sa totoong mukha ng buhay

Ngayong gabi,
bibisitahin ko ang mundo ng
REALIDAD...!

 

Source:
Witches' Voice, www.witchvox.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections