Tagalog – Maya

Author: Lilia F. Antonio

habang nakababad
sa umaasong swimming pool
sa umagang bago pa man sumilay ang araw
tinatanaw kitang nakadapo sa sanga
nag-iisa
pumapalibot ang tingin
sa matayog na niyog,
at nahihinog sa buwig ng saging

saan patutungo?
alin ang pipiliin:
bumabalik sa ilang kasamang
nakapila sa kawad, o,
patuloy na lumilipad
sa isang naiiba’t
bagong landas?

Sa biglang pagbugso ng hangin
nawalan ng panimbang
tulirong napabitiw
di na malaman kung saang susuling.

 

Source:
Literatura Ng Iba’t Ibang Rehiyon Ng Pilipinas (Binagong Edisyon), Carmelita Siazon-Lorenzo, et.all., Grandbooks Publishing Inc. 2010

 

Photo of the Week

People visit Andres Bonifacio Monument in Manila

Keeping a safe distance: People waiting in line in front of a supermarket in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections