Tagalog – Komedya

Author: Mario Ignacio Miclat

May bangkay na nakaharang sa daan,
Nagbabaan lahat sa sasakyan,
Kung ano ang gagawin ay pinagdebatehan.

May nagsabing itulak na lamang sa bangin,
Pero may tumutol na sa gabing ganoon kadilim,
Di nasisiguro ang babagsakang lalim.

Sabi ng isa pa marunong,
Ilagay raw sa santabi’t iwan doon,
Pag nagtagal maagnas, sasama na libumbon.

Dinggin, dinggin ito, ang dapat dawn a siyang gawin,
Sa lugar na pinagmula’y doon iyon pagulungin,
Kaso’y walang makatanda kung sasaka’y san galling.

Damputin daw at isakay,
Isama sa paglalakbay,
Bihisan lang ng maganda’y dir in masasabing patay.

Ganito raw, hindi ganyan,
Ganyan nama’t hindi ganon,
Debate at debatehan.

Ang siste ko kaipala’y
Naro’n pa rin yaong bangkay, nakaharang sa daan,
gumagalaw.

 

Source:
Literatura Ng Iba’t Ibang Rehiyon Ng Pilipinas (Binagong Edisyon), Carmelita Siazon-Lorenzo, et.all., Grandbooks Publishing Inc. 2010

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections