Tagalog – Ang Hatol Ng Kasaysayan

Author: Anthony F. V. Serrano

Ang iyong pagdapit
Sa balinsusong dawag ay kakambal
Ng isang manisnis, malinsuob na liwanag,
Subalit isa ka rin palang paruparong hubad.
Magaway ang uyayi.
Matalim ang kidlat.
Mahaba ang sungkit.
Malaki ang butas.
 
Sa pagbagtas mo sa kabilang pampang,
Isang salinlahi ang kasamang napalungi.
Ang lahat ay natuto sa buhay mo:
Ikaw ang hari'y ikaw pa ang payaso.
 
Ibinaligya mo ang talinhaga
Ng mga buntala
Sa baak na anino
Ng isang pangitain.
 
Ngayo'y nananahimik ang mga lunsod
At nagigising ang mga talampas.
At ang ngalan mo ang linab
Sa uliuli ng bulkan.

 

Source:
Likas – Philippines, http://likas-philippines.org/

 

Photo of the Week

The spectacular presentation of the Disney-Themed Ayala Festival of Lights in Makati City

Visitors tour the Osmeña Room of the Kalayaan Hall in Malacañan Palace, Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections