Tagalog – Aliw Ng Tulang Pilipino

Author: Melvin Banggollay

Napakaganda at matalinghaga
Ang pagkasulat ng ating mga tula
na sadyang nakakamangha
Tulad ng isang awit hatid ay saya.

Ang bawat tao ay may kakayahan
Tulad ng liping aking pinagmulan
Na may wikang iba ang pamamaraan
Sa paghabi ng diwa ng katutuhanan.

Kaya dapat linangin ang pag-gawa
Ng mga tulang puno ng saya't diwa
pagkat sa paraang ito'y maipakita
Ginintoang awit ng puso't kaluluwa.

Dapat ipagbunyi wika't kakayahan
Pagkat may angking kaibahan
Na wala sa ibang salitang dayuhan
Kaya linangin at dapat ipaglaban.

 

Source:
PoemHunter, http://www.poemhunter.com/