Pangasinan – Basta Walay Digo

Author: Manonton Dalan

akilamay so betel ed bilunget
sinupok so laman tuloy kegkeg
sinibok koy limak; eleng apureg
pati layag tan gamegamet immawet
marakep et amay digon ampetang
anggan inlambong ya taba o taglang
 
amay walay sili ton labuyon ilupen
ya say matam labay ton papultaken
nalingwanan moy betel tarok panginaen
no nasingkat moy laman ay! ngatngaten
pasensiya kila balet ya anggapoy ngipen
agkayo une-elek ta nasurob kayo'y sibaweng

 

Source:
Imisskla Pangasinan Poetry, http://imissklapangasinanpoetry.blogspot.com/