Maranao – Tubad-Tubad

Author: Unknown

Pupulayog sa paspas ka pupugapos
Ka tulakin kong babong
Na diren pukatu akin
Ka doon kasakriti.

Kanogon si Kanogon nagkanogon si ladan ko
A pikurasal mamikir a ana palandong a dar
Na di akin mapukangud a balagong ko sa gugao
O matai kadalia

Bangkudun tatangkudun I kapanok ka sa nori
Ka apan sa sambur iyan
Na dangka kasampiroti
Ino ko di tungkudun
A papanoko so nori
A sasowar o di dapo
Kago di kasampirati.

 

Source:
Literatura Ng Iba’t Ibang Rehiyon Ng Pilipinas (Binagong Edisyon), Carmelita Siazon-Lorenzo, et.all., Grandbooks Publishing Inc. 2010

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

Young visitors play with an interactive sky constellation map at the National Planetarium Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections