Maranao – Tubad-Tubad

Author: Unknown

Pupulayog sa paspas ka pupugapos
Ka tulakin kong babong
Na diren pukatu akin
Ka doon kasakriti.

Kanogon si Kanogon nagkanogon si ladan ko
A pikurasal mamikir a ana palandong a dar
Na di akin mapukangud a balagong ko sa gugao
O matai kadalia

Bangkudun tatangkudun I kapanok ka sa nori
Ka apan sa sambur iyan
Na dangka kasampiroti
Ino ko di tungkudun
A papanoko so nori
A sasowar o di dapo
Kago di kasampirati.

 

Source:
Literatura Ng Iba’t Ibang Rehiyon Ng Pilipinas (Binagong Edisyon), Carmelita Siazon-Lorenzo, et.all., Grandbooks Publishing Inc. 2010

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections