Kinaray-a – Mga Panahon

Author: Alex C Delos Santos 

Tapos run ang panahon                
Kang pagtugpo kang mga burador.      
Ang mga nabilin daw mga sikag        
Sa alambre kang kuryente.            

Kato nga maalwan pa ang hangin       
Sari-sari ang dagway kag duag        
Kang mga burador - daw mga isda      
Nagasibad sa dagat kang kahawaan.    

Samtang ang mga bata                 
Sa langit nagatangra,                
Hugut ang pagpangyaput               
Sa manipis nga higot.                

Raad indi mabugto,                   
Ukon makasab-it.                     
Raad indi maabtan                    
Kang tinguran.                       

Ugaring tapos run ang panahon        
Kang pagpalupad kang mga damgo.      
Ang nabilin sikag lamang             
Sa tubug kang handumanan.