Kinaray-a – Pulaw Sa Tag-arani

Author: Alex Delos Santos

Pagsamput kang sirum                 
Mapungko kami                        
Palibot sa sartin nga pinggan        
Sa salug nga kawayan.  

Mahamot nga kan-un                
Isamo sa sampudyot nga asin,         
Pus-an kang kamatis                  
Kag laktan kang yuhum.

Kon mabusog gani                    
Mahumlad kang banig,                 
Mahulat sa ugsad kag mamati         
Sa paglitik kang paray.

Kag sa amun katurugon              
Ginaisip ang kada pasi               
Nga inugbayad                        
Sa amun mga utang.

 

Source:
Tripod, http://adsantos.tripod.com/aboutme.html