Kinaray-a – Pista Sa Baranggay Buenavista

Author: Unknown

Ti, nayawan gid e kami
ka tuklad pa-Buenavista
init pa bi kag yab-ukon.
Pero mayad lang hay
pag-abot namun sa balay
kanday su-un Diday,
may nakahanda run gamay.
Kag sa kagutom namon,
abaw ah! natap-ok gid e
ang tinig-ang kag tinola
nga rinaha ni Manding Juana.
Hamakun mo nga
wara kami sapakhanay
kang mga imaw ko sa lamesa.
Dinugangan pa bi kang bag-ong bahit
nga dinuguan nga baboy
kag nilaga nga baka
Asus! Kada higup kag hamal,
tubod ang balhas nga laon ba!
Ay, Nong Berting, duhuli ta man bi dyan
kang wan batol ob ays kold cervesa!
Pagkalab-ok dayon tig-ab
kag magpahuway anay gamay
antes maghinay-hinay
dulhog kar-on burbuhay
pauli sa amon balay.

 

Source:
Belisongnon, http://belisongnon.blog.friendster.com/