Kapampangan – E Ku Karapat-Dapat

Author: Roy

Metung na yatang librong tula, para keka ing agawa
Ala ku pa rin dimdam ni metung mang salita
O't e ka mo sana adyang saguli malikid
Ba mu sanang aintindian ing panamdaman a sakit

Sibukan ku na rin ing menarana
Iyampang ko keka reng sinluat kung kanta
Adyang mengari ku mung tugak keng kauran
Ni e da ka man yata ikwang apatiman

Meging laman na na ka rin ning istorya
A sinulat na ning magma-makata
Tungkul pa rin king lugud alang kapupusan
Kasanting na sana nung maging yang katutuan

Minsan muman kaya king kekang panimanman
Ing kanakung lagyu meging yang laman?
Poesia ampong dalit a kakung linatag
Atin ka mo kayang atatandanan?

Siguro kailangan ku nang tanggapan ing katutan
Adyang maplas pa king kanakung piublubhan
Ing upaya ku, tutu yanng e masampat
Anya pin para keka, e ku karapat-dapat.

 

Source:
Kapampangan Blog, http://kapampanganblog.com

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

Young visitors play with an interactive sky constellation map at the National Planetarium Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections