Ilonggo – Katahum Sang Imo Gugma

Author: J. Calasara

Katahum handumon sang mga matam-is ta nga kagapon
Sa likod sang mga silak sang bitoon
Sa panahon sang kagabihon.
 
Mapa-anggid ko ikaw sa isa ka bulawan
Nga gasidlak ang iya kasilaw
Sa kasingkasing ko nga nasubuan tunggod sa imo nahidlaw.
 
Akon nga hinigugma ang imo pangalan ginsulat ko sa akon naundan
Nga kon bisan sin-o man ang magtilaw nga panason
Indi kag indi nila ini mahilabtan tungod kay ikaw ang tinuga
Nga akon pakamatyan kon ako imo bayaan.
 
Aring kubos ko nga paghigugma
Indi gid mabali tungod sa kabakud nga ka-anggid
Sa isa ka lunok nga nagakapyot kag naga-sambud
Bisan sa pinakabaskog nga unos nga mag-agi.
 
Palanggaon ko ikaw bisan kapila pa man magtunod ang adlaw
Akon gid handum nga imo gugma wala sang katapusan
Ikaw ang nagakumpleto sang akon nga pagkatawo
Nga sang una naga-isahanon pero ara ka nga nag-dula sang akon
Kasubo sa sining kalibutan.
 
Salamat sa matahum mo nga gugma.

 

Source:
TubagBohol.com, http://tubagbohol.mikeligalig.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections