Ilonggo – Ginahidlaw Ako

Author: Mark Anthony Grejaldo

Sa hutik sang narra
Kon gab-i, samtang
Ginaduyan sini ang mga sal-ing,
 
Sa libagon namon nga sulog
Nga ang pamalo amo ang nagapukaw
Sa amon kon kaagahon,
 
Sa pagbinaisay sang duha
Namon ka ido kon diin sa ila
Ang mauna magkaon sang panyaga,
 
Sa mahipos nga mga tinaga
Sang isda sa suba nga amon
Ginapaliguan kag ginalabhan,
 
Sa pagsiniyagit sang amon
Mga pato kay ginatiid sila
Sang kuring sang pihak-balay,
 
Kag sa gahod sang mga ilaga
Sa amon nga kusina samtang
Ginakitkit nila ang mga sako
Sang humay—
 
Ginahidlaw ako: bangod
Diri sa Evacuation Center,
Ang akon gid lamang
Mabatian amo ang mahipos
Nga singgit sang abuhon nga hangin
Pagkatapos nga nagngurob
Si Mayon kag nagpatulo
Sang iya nagabaga nga laway.

 

Source:
Tripod, http://likhaan_online.tripod.com/