Hiligaynon – Suba Sang Kabuhi

Author: Delfin Gumban

Suba sang kabuhi, naga-ilog
Wa-ay lanang kag padayon
Sa lawod sang kamatayon
Wala sa gahum kag manggad
Nag-alangay sang binilog
Halangdon kag pinanambit nga bata
Lampong kag tigulang
Wala sing kapin kag kulang
Ang madalum kag manabaw
Ang maninit kag masulog
Sa dagat tanan madulog
Ang gamhanan kag timawa
Sa lulubngan magatulog
di-in ang mga tandaan
sang kahimtangan mapanas
katulad sang mga pangpang
sang suba nga nagalanas.

 

Source:
Philippine Literature 2009: Regions, Cultures and Histories, Edited by: Marie Melanie J. Misajon, Seguiban Printing and Publishing Enterprise, Inc, Copyright 2009