Hiligaynon – Paghanut Sang Lipak

Author: Jesus Miguel Agreda

Garagasa ako pakadto sa akon kwarto.
Dali-dali nga nagpanago sa likod sang
gabuk nga aparador, gapangamuyo.

Hungod nga ginsalapay sang akon
Haras-haras nga siko ang antigo nga panaming
sang akon iloy na Sto Niño, gahibi-on.

Ginapaabot ko ang maitum nga landong
sang akon iloy na magasulod sa kuwarto.
Balhas nagatulo sa akon agtang, gakurug-kurug.

Nagwadang ang akon iloy sa sulod sang kwarto
Wala ko nagihu, wala ko naginhawa−
May tunukun nga lipak sa iya nawala nga kamot.

Handa nga ihanut ang salsalon nga sanga
Matig-a kag mahagpuk kung magtupa
sa akon maniwang nga lawas. Aray!

Daw sa panulay ang grabe nga ka-init
sang akun iloy pag kakita niya sang santos;
buka, kag nagalapta sa tunga sang sala.

Ugaling wala nag-ubra ang akon pagpanago,
Ido nga nagapangita sang kawatan
ang iloy ko sa sulod sang kuwarto. Araguy!

Paghanut sang madamul sa akon nga likod
Wala ko kalikaw, wala ko kapalayo−
Daw balod nga nagpaanod sa tunga lawod.

Source:
Cordillera Blogger, http://jmagreda.blogspot.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

Young visitors play with an interactive sky constellation map at the National Planetarium Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections