Hiligaynon – Paghanut Sang Lipak

Author: Jesus Miguel Agreda

Garagasa ako pakadto sa akon kwarto.
Dali-dali nga nagpanago sa likod sang
gabuk nga aparador, gapangamuyo.

Hungod nga ginsalapay sang akon
Haras-haras nga siko ang antigo nga panaming
sang akon iloy na Sto Niño, gahibi-on.

Ginapaabot ko ang maitum nga landong
sang akon iloy na magasulod sa kuwarto.
Balhas nagatulo sa akon agtang, gakurug-kurug.

Nagwadang ang akon iloy sa sulod sang kwarto
Wala ko nagihu, wala ko naginhawa−
May tunukun nga lipak sa iya nawala nga kamot.

Handa nga ihanut ang salsalon nga sanga
Matig-a kag mahagpuk kung magtupa
sa akon maniwang nga lawas. Aray!

Daw sa panulay ang grabe nga ka-init
sang akun iloy pag kakita niya sang santos;
buka, kag nagalapta sa tunga sang sala.

Ugaling wala nag-ubra ang akon pagpanago,
Ido nga nagapangita sang kawatan
ang iloy ko sa sulod sang kuwarto. Araguy!

Paghanut sang madamul sa akon nga likod
Wala ko kalikaw, wala ko kapalayo−
Daw balod nga nagpaanod sa tunga lawod.

Source:
Cordillera Blogger, http://jmagreda.blogspot.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections