Hiligaynon – Ang Guitara

Author: Magdalena Jalandoni

Ang baw-ing nga mga dalan
Kon hadkan kag pisili-on
Sang bulan nga naga usad
Kag mangin-angay sa sulu.
Upod sa kulas sang hangin
Nga halus gain bati-on
Ang guitara nagabuuylog
Sa hinay nga hlibi-on
Sa pagsuguid sang kasakit
Nga una niyang guinmulu.

Halin sa patag kag bukid
Nga sang bulan napawa-on
Halin sa payag nga diotay
Nga daw guinbuksan sing hungod
Pamati-I kay gatu-aw ang
Nahut niyang bala-an
Sang panaghoy nga sa gugma
Kag sa kamingaw matungod.

Kag ayhan sa kasingkasing
Sang gakuskos nga tag-iya

May unay nga kasulub-on
Nga dili didto makakas
Kay samtang nagalanton
Ang tagsa ka nahut niya
Wala sing dili mawili
Sa pagpamati sa iya
Wala sing dili bumatyag
Sing kasulub-on nga lakas.

 

Source:
Philippine Literature 2009: Regions, Cultures and Histories, Edited by: Marie Melanie J. Misajon, Seguiban Printing and Publishing Enterprise, Inc, Copyright 2009

 

Photo of the Week

People visit Andres Bonifacio Monument in Manila

Family Fun at the National Museum of Anthropology in Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections