Hiligaynon – Ang Guitara

Author: Magdalena Jalandoni

Ang baw-ing nga mga dalan
Kon hadkan kag pisili-on
Sang bulan nga naga usad
Kag mangin-angay sa sulu.
Upod sa kulas sang hangin
Nga halus gain bati-on
Ang guitara nagabuuylog
Sa hinay nga hlibi-on
Sa pagsuguid sang kasakit
Nga una niyang guinmulu.

Halin sa patag kag bukid
Nga sang bulan napawa-on
Halin sa payag nga diotay
Nga daw guinbuksan sing hungod
Pamati-I kay gatu-aw ang
Nahut niyang bala-an
Sang panaghoy nga sa gugma
Kag sa kamingaw matungod.

Kag ayhan sa kasingkasing
Sang gakuskos nga tag-iya

May unay nga kasulub-on
Nga dili didto makakas
Kay samtang nagalanton
Ang tagsa ka nahut niya
Wala sing dili mawili
Sa pagpamati sa iya
Wala sing dili bumatyag
Sing kasulub-on nga lakas.

 

Source:
Philippine Literature 2009: Regions, Cultures and Histories, Edited by: Marie Melanie J. Misajon, Seguiban Printing and Publishing Enterprise, Inc, Copyright 2009

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections