Hanunoo Mangyan – Untitled

Magkunkuno ti anak lunas
Anong suyong muyuan
Anong bansay kayasan
Kang di way sa bilugan
Ako kanmo nga amban
Ako kan bansay huywan
Pagka ngap ak nirwasan
Pag idnas sa salsagan
Ud binabaw sa pupwan
Ud linilang sa duyan
Ti lumilang bay aban
Uyayi bansanayan
Sud-an sa bagumbunan
Ako inaghon diman
Tinakip dagaynaan
Dapat bay una kunman
Aba hulin lumbadan
Kanta nga aldaw masdan
Hinton di nguna aban
Girangon yi rug-usan
Ti may pa-oy linyawan
Kang hulin talisigan

 

Source:
Underground, http://www.pinoyunderground.com/

 

Photo of the Week

Visitors explore the historic Fort Santiago in Manila, a military fortress built by Spanish conquistador Miguel López de Legazpi.

Visitors explore the historic Fort Santiago in Manila, a military fortress built by the Spaniards in 1571

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections