Cebuano – The Sto. Niño of Cebu

Author: Unknown

Usa ka adlaw, ang usa ka kabus nga mangingisda sayo nga nanagat sagad sa iyang buhat matag adlaw. Apan niining adlawa hilabihan niya kadimalas kay matag buklad niya sa iyang baling wala siya’y laing kuha kundi isa ka agipo. Tulo ka beses nga gilabaysa mangingisda ang agipo balik ngadto sa dagat, apan matag nitad niya sa iayng baling ang maong agipo gihapon ang iyang huka.

Sa iyang kasibot, bisan pa man sa iyang kalagot, gidala sa mangingisda ang gapnod nga kahoy sa iyang pagpauli. Pag-abut niya sa ila, iyang naabtan ang iyang asawa nga nagbulad sa palay sa ilang lugawera. Giitsa sa mangingisda ang agipo, ngadto sa palay dason gunghunghong sa kaugalingon, “Kon tinuod nga ikaw usa ka anting-anting, abir kon imo bang mabugaw an gang mga langgam o manok gikan sa gibulad nga palay.” Dakong katingalahan nga wala tuod langgam o manok nga miduol sa gibulad nga palay. Nianang pagkagabii, gidala sa mangingisda ang agipo sa sulod sa ilang balay og kini iyang rang nabiyaan sa buot.

Unya, nianang gabhiona, nakadamgo ug usa ka damgong katingalahan ang mangingisda. Iyang nadamgohan nga ang iyang kuha nga agipo niadtong adlawa nahimong sa usa ka matahum nga bata. Uho na man, pagmata niya anang pagkabuntag iyang nasaksihanang usa ka katingalahan nga pagkabalhin. Ang agipo naporma ug ingon sa usa ka bata. Paglabay sa mga aglaw, ang porma sa bata nagakatin-awhangutd nga kini nahimiong imahen sa Santo Nino nga sama sa atog Makita karong panahona.

 

Source:
Philippine Literature 2009: Regions, Cultures and Histories, Edited by: Marie Melanie J. Misajon, Seguiban Printing and Publishing Enterprise, Inc, Copyright 2009

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections