Cebuano – Sa Babaye Sa Nga Naghubo Didto Sa Baybayon Sa Obong

Author: Renee Estella Amper

Nahitimbakuwas ang akong panan-aw
sa kalit nga pagdailos
sa imong patadyong
daw ang labtik sa pasol
tadlas nianang nag-ugdo nga kabilin
diha sa puti mong dughan.
Kaayong pagkaladlad
sa duha ka biyoos, nanuyhakaw
diha sa kabuntagon.
Kaayong ikinto ibabaw sa akong balikhaw!
Kaayong isinggit paghinay!
Kaayong ikapakapa sa hilom!
Kay samtang nagpanglingi ka
kon wa bay nakaambit sa imong pagpabaya,
nagbingkil ang mga dahon,
gitukmod sa lunhaw ang laya
aron motipon sa yuta;
nasaag ang huyohoy,
miong-ong ang akong mga mata
ilalom sa gamot sa kahoy;
midailos pagsamot ang patadyong
napasapasa ang imong kanindot,
gisapnay ka sa mga balud,
gisapupo ka sa tinubdan
sa kahayag ug anino,
gitinguha ka sa mga lusay
aron himoong gapasan
sa ilang alimungaw,
gihulad kang way kaindig
sa mga tinguha sa daman ug damgo,
ang imong pusod garbo sa Ludabi,
ang imong kiaykiay lunsayng Sugboanon;
gipasangil ko sa langit
ang akong himaya
kay sa paghagtos sa pasol,
gibinlan mog taga ang akong kasingkasing.

 

Source:
Panulaang Cebuano, Manila: Ateneo de Manila University Press, 1993.

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections