Cebuano – Ikaw Ang Tanan

Author: Phil

Sa dihang ako gipakatawo niining maong kalibutan,
Wala ko damha nga sa kalit ikaw akong makaplagan!
Diha sa nagdagitom nga panganod ug sa baybayon nga masuk-anon
Imo akong gihapuhap ug sa matag takilid sa kalibutan ikaw anaa kanako mitapion.

Tungod kanimo nahimong mabulokon ang mga bulak nga dugay nang nawad-an sa ilang kaanyag,
Ang imong mga pahiyom mihatod ug dakong kahimuot sa akong kalag,
Mikanaog ang mga bituon ug sa akong mga lakang milamdag;
Unya mikuyanap ang siga sa adlaw nga dugay na'ng wala makasinati ug buntag…

Sa imong pag-abot kalit natapakan ang haw-ang sa akong dughan,
Ug sa wala damha, kalit naaalim ang samad nga dugay nang gihambin niining balatian…
Gihatagan mo ug paglaom ang dughan ko nga sa gugma nawad-an
Alang kanako, ikaw ang tanan…

 

Source:
Wits and Spirits, http://josephilsaraspe.blogspot.com/

 

Photo of the Week

People visit Andres Bonifacio Monument in Manila

Family Fun at the National Museum of Anthropology in Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections