Cebuano – Ikaw Ang Tanan

Author: Phil

Sa dihang ako gipakatawo niining maong kalibutan,
Wala ko damha nga sa kalit ikaw akong makaplagan!
Diha sa nagdagitom nga panganod ug sa baybayon nga masuk-anon
Imo akong gihapuhap ug sa matag takilid sa kalibutan ikaw anaa kanako mitapion.

Tungod kanimo nahimong mabulokon ang mga bulak nga dugay nang nawad-an sa ilang kaanyag,
Ang imong mga pahiyom mihatod ug dakong kahimuot sa akong kalag,
Mikanaog ang mga bituon ug sa akong mga lakang milamdag;
Unya mikuyanap ang siga sa adlaw nga dugay na'ng wala makasinati ug buntag…

Sa imong pag-abot kalit natapakan ang haw-ang sa akong dughan,
Ug sa wala damha, kalit naaalim ang samad nga dugay nang gihambin niining balatian…
Gihatagan mo ug paglaom ang dughan ko nga sa gugma nawad-an
Alang kanako, ikaw ang tanan…

 

Source:
Wits and Spirits, http://josephilsaraspe.blogspot.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections