Cebuano – Handalumay, Bayokawi, Sambulawan

Author: Ester T. Tapia

Handalumay, Bayokawi, Sambulawan
wala ako makaila ninyo
akong gibawi ang inyong ngalan
gikan sa libro sa mga patay
wala ko masayod kon unsay bulok
sa inyong mga byuos
ug kon ang inyong mga adahon mihaw-as ba
gikan sa nadugtang mga gamut
sa lim-aw nga nahanaw
apan sa kalit
nga pagkahimatngon sa kunot sa tubig
gipangita namo ang kahulogan
sa among mga nakawang
walay tingog nga makapanalipod kanamo
walay kahilom
walay gipasaylo
bisan gain ang ulan nga natagak daw sa luha
sa mga parke, sa mga sementadong lugar
diin ang kahaw-ang nagkatag
ang nahibilin lamang mao ang possyon
sa mga patay, tam-is nga ngalan
Handalumay, Bayokawi, Sambulawan

 

Source:
Literatura Ng Iba’t Ibang Rehiyon Ng Pilipinas (Binagong Edisyon), Carmelita Siazon-Lorenzo, et.all., Grandbooks Publishing Inc. 2010

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections