Cebuano – Ang Pagkamatinooron Sa Usa Ka Balak

Author: Ric S. Bastasa

Wala kana sa ritmo,
Sa sukod, sa mensahe.

Dili usab kana
Dula-dula lang sa pulong
Ug baid-baid sa dila aron
kini mahait.

Alang kanako
Ang balak mao
Ang pagbalos
Sa nagbato kanimo
Naigo ka sa agtang
Ug ikaw
Nawad-an kadyot sa
Panimuot ug
Unya mibangon,
Mihapuhap sa bun-og
Sa imong agtang.
Mipahid sa dugo
Nga milatay
Sa tulay sa imong
Ilong tabok sa
Tampi sa imong
Aping kay buot
Mobalik pagsulod
Sa lim-aw
Sa nagtibi mo
nga baba.

Gihapuhap mo
Ang kasakit
Ug wala panumbalinga
Ang nagbato sama

Niining akong balak
Alang lang kanako.

 

Source:
PoemHunter.com, http://www.poemhunter.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

Young visitors play with an interactive sky constellation map at the National Planetarium Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections