Bicolano – Sine Qua Non

Author: Unknown

nagtuwad an kapay
pinarong an bonay
halaba an tabay
kan tuwad na kapay

may darang gulay
an nagtuwad na kapay
pag-agi sa tulay
nahulog si kapay

pigngisihan si kapay
kan mga paray
nagngisi si kapay
nahiling si kikay

magayon saiya si kikay
na aki ni titay
pirmeng may darang hugay
sarong pilipinang tunay

sige na, kapay
agoma na si kikay
darahan mo kan gulay
na nahulog sa tulay

pagdulag na, kikay
yaon na si kapay
maski na garo ka ukay
bako ka man kapay.

 

Source:
The Potters Jar, http://pottersjar.blogspot.com/