Bicolano – Pellet Gun

Author: Kabante

Mga matang manipis uto na sa langitnon,
Kaiba an salampati, duman pirit lapagon.
Mga mukhang ogmahon sa gamgam na pagalon,
Biglang nagtugdon: pellet, garo bituon.
 
Daralagan si mga aki sa azucenang marupok,
Nagkurahaw, nagtambling; uto sa mga sugok.
Sa irarom kan tatagan garo sahog kan palabok,
Hinabon, inapon – duwang pellet puminutok.
 
Banaag kan saldang magayon si timpla,
Kasabay kan duros, Paraiso bigla.
Sa inot-inote, magayon man kuta –
Sa abot kan salampati, nabutong si ogma.
 
Distrungka an pakpak, ribung-ribong an layog
Dai naghaloy – napaoy, nahulog.
Tuka kan gamgam igwa palan nin laog
Nagrani an mga aki, sadit na kahoy nin niyog.
 
Pirit-pirit magbuhat, dai ta rulugad
An lawas kan hirak, pula na an laad
Kung an bayolenteng pellet dai ulit nagpadpad
Hangos kuta igwa pa, tibaad.
 
Nagtinta na kahel an laad kan saldang,
Si mga tawong nakapalibot kaput-kapot an atang
Kan salampating gutay, badil pa an arang-arang
Si mga aki lugod sige pa an basang-basang.
 
Sarong sugok si natada sa tatagan na inukag,
Hanggang sarong aldaw, napasa ‘sin nagtingag,
Tighahanap an ina na dai lamang naglapag.
 
Mapungaw niyang huni, sa puso nagpagpag.

 

Source:
LiveJournal, http://kabante.livejournal.com

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections