Bicolano – Madya Urulay Kita

Author: Jayson de Lemon

Satuyang nganing girumdumun mga naka-agi,
Mga iri-istoryang satoyang mga binabase.
Mga naka-aging buhay na pirming sinasabi,
Pag-urulayan ta na ngunyan madya na digdi.

Bako bagang kaito kita nag-iribahan?
Bakin man ta ngunyan kita ay may tarampuhan?
Dikit na bagay man lang itong pinag-iwalan,
Bakin ta ngunyan dai pa ta rilingawan?

Madya ngani digdi ta mag-urulay na kita,
Satuya nang ayuson itong mga nagawa ta,
Sabihun si tama saka tanggapun si sala,
Madya na digdi magpatarawadan na kita.

Dai man kaulangan kita ay magsisihan,
Naka-agi, naka-agi sato nang lingawan,
Dai na hal’tong maaraman pa ning kadaklan
Nang dai na maglaba hanggang sa kahaluyan.

Uya na a kamot ko magkamayan na kita,
Patawadun mo ako, pinapatawad taka.
Si satuyang iribahan tara idagos ta,
Ining satuyang urulayan ngunyan tapos na!

 

Source
jaysondelemon.blogspot.com

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections