Bicolano – Hagupit Kan Bagyo

Author: Unknown

Mga Bikolano, mga tawong dai mapadaog,
Kaya man sa sobrang duros mga bagyo nabibilog,
Kaya Kabikolan sa bagyo ini talagang bantog,
Minsan siring dai nanggad nahahali an paghambog.
 
Baloa kun igwa nin tiripon asin irinuman,
Dai nahahali an paralangkawan harambugan,
Parati nindong madadangog "mas ma-orag si kuyan,"
Dangoga sa radyo, bakong sinda gabos an nunber one.
 
Sabi kan iba paladan an daga kan Kabikolan,
Nin huli sa sadiring kaining mga kayamanan,
Inaagihan kan bagyo nganing Dios magirumduman,
Siring man, tanganing maghiriro, dai hurugakan.
 
Kun sabagay, totoong an Kabikolan mayamanon,
An Bikolano dai nagtitirios sa kaonon,
Buhay  an pisog na tinanum, inapon o hinalon,
Dara daa kan patuga-tuga kan bulkan na Mayon.
 
Alagad kadakol Bikolano an bantog sa ngunyan,
Minsan sa anong bagay, minsan sa anong kabatiran,
Ata dai mapadaog boot yaon sa enotan,
Presidenteng Bikolano na sana an kakulangan.
 
Ano baga ta kulang na an bagyo sa Kabikolan?
Ilocos, Pampanga, Manila iyong pinupusakan,
Sabi kaya, mga Bikolano tiripon na duman,
Kaya linalapag kan bagyo, ini hambog sana man.
 
 
Source:
Go Bikol, http://www.gobicol.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections