Batangas Tagalog – Inahin

Author: Noalyn Maranan

Anong dala-dalahan ba iyan?
'kako sa malayo,
habang ako'y nakapanungaw

sa iyong anyong sunung-sunong
ang nakatiwarik na mga inahin
sa magkabilang dulo ng tinilad
na kawayang higpit-hawak
ng pareho mong kamay

ang katawan ng tatangnang manipis,
nakaangklang tuos-tatag
sa iyong balikat na nakaarkong
parang balikat ni Kristo
pasan-pasan ang mga pagkakasala,

nilang mga inahin,sa gitna
ng santing ng araw, sa gitna
ng pagaspasan ng mga sasakyang
kasumpa-sumpa ang bilis,
ng walang patumanggang harurot

ng mga businang nakaliligalig
sa mga inahing napapaputak,
napapaigtad sa mala-demonyong
musika sa gitna ng init
ng lupang inaapakan

walang tindig ang di kukurba
sa kay haba-habang paglalakbay
sa kay higpit na hawak
sa pagitan ng mga hakbang
na nagsasakmal ng mga alikabok.

 

--

 

Puno Ng Mannga

Isanlibo’t siyam na raa’t walumpu’t pito,
At itong mangha sa iyo’y isang musmos,

Malapit kang nag-aalay-bigay,
Bungang Nalalaglag Pababa
Ang asim na nalalaman pa lang noo’y
Ang asim na nakapangangaligkig-sarap,
Ang paklang nalalaman pa lang noo’y
Ang bubot na pinilit-pinitas,
Panahon nila ‘yun.
Nang anyo nami’y ali-aligid lang
Sa mga hagalpaka’t kwentuhang,
Walang-tuos-puknat, sa lilim mong
Bahay-bahayan, hugpungan ng satsat.
Panahon ‘yun
Nang walang nalalamang bukas,
Kundi ang panahong iyon noon,
Nang ang tanging pakialam lang,
Umikot Umakyat Manguyapit,
Sa sangkap mong nagsasanga-sanga,
Sa katawang-gasgas, nakahilig na’t lahat
Matindi pa ring pinatitikas-tindig ng ugat.
At ngayon naman
Dalawampung libo’t anim,
Itong mangha sa iyo’y di na musmos,
Malayo kang nag-aalay-bigay,
Bungang Sungkit-tuos Di na maabot
Ang asim na nalalaman na ngayo’y
Higit pa sa asim na nakapangangaligkig-sarap,
Ang paklang nalalaman na ngayo’y,
Higit pa sa bubot na pinilit-pinitas,
Panahon na namin ngayon,
Nang anyo nami’y andiyan na sa harap,
Sa pakikituos-hamok, nakasusukol labang
Walang-hinto’t puknat, sa malayong-lilim
Di-tukoy, mapanganib, nakapanginginig.
Panahon ngayon,
Nang may binabantayang kasalukuya’t
Inaalalang hinaharap di-mawari,
Kailangang makisali-alam,
Higit pa sa pag-ikot Pag-akyat Pangunguyapit
Sa sangkap mong nagsasanga-sanga,
Sa katawang-gasgas, pinatibay ng panahon,
Matindi pa ring pinatikas-tindig ng ugat.

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections