Batangas Tagalog – Inahin

Author: Noalyn Maranan

Anong dala-dalahan ba iyan?
'kako sa malayo,
habang ako'y nakapanungaw

sa iyong anyong sunung-sunong
ang nakatiwarik na mga inahin
sa magkabilang dulo ng tinilad
na kawayang higpit-hawak
ng pareho mong kamay

ang katawan ng tatangnang manipis,
nakaangklang tuos-tatag
sa iyong balikat na nakaarkong
parang balikat ni Kristo
pasan-pasan ang mga pagkakasala,

nilang mga inahin,sa gitna
ng santing ng araw, sa gitna
ng pagaspasan ng mga sasakyang
kasumpa-sumpa ang bilis,
ng walang patumanggang harurot

ng mga businang nakaliligalig
sa mga inahing napapaputak,
napapaigtad sa mala-demonyong
musika sa gitna ng init
ng lupang inaapakan

walang tindig ang di kukurba
sa kay haba-habang paglalakbay
sa kay higpit na hawak
sa pagitan ng mga hakbang
na nagsasakmal ng mga alikabok.

 

--

 

Puno Ng Mannga

Isanlibo’t siyam na raa’t walumpu’t pito,
At itong mangha sa iyo’y isang musmos,

Malapit kang nag-aalay-bigay,
Bungang Nalalaglag Pababa
Ang asim na nalalaman pa lang noo’y
Ang asim na nakapangangaligkig-sarap,
Ang paklang nalalaman pa lang noo’y
Ang bubot na pinilit-pinitas,
Panahon nila ‘yun.
Nang anyo nami’y ali-aligid lang
Sa mga hagalpaka’t kwentuhang,
Walang-tuos-puknat, sa lilim mong
Bahay-bahayan, hugpungan ng satsat.
Panahon ‘yun
Nang walang nalalamang bukas,
Kundi ang panahong iyon noon,
Nang ang tanging pakialam lang,
Umikot Umakyat Manguyapit,
Sa sangkap mong nagsasanga-sanga,
Sa katawang-gasgas, nakahilig na’t lahat
Matindi pa ring pinatitikas-tindig ng ugat.
At ngayon naman
Dalawampung libo’t anim,
Itong mangha sa iyo’y di na musmos,
Malayo kang nag-aalay-bigay,
Bungang Sungkit-tuos Di na maabot
Ang asim na nalalaman na ngayo’y
Higit pa sa asim na nakapangangaligkig-sarap,
Ang paklang nalalaman na ngayo’y,
Higit pa sa bubot na pinilit-pinitas,
Panahon na namin ngayon,
Nang anyo nami’y andiyan na sa harap,
Sa pakikituos-hamok, nakasusukol labang
Walang-hinto’t puknat, sa malayong-lilim
Di-tukoy, mapanganib, nakapanginginig.
Panahon ngayon,
Nang may binabantayang kasalukuya’t
Inaalalang hinaharap di-mawari,
Kailangang makisali-alam,
Higit pa sa pag-ikot Pag-akyat Pangunguyapit
Sa sangkap mong nagsasanga-sanga,
Sa katawang-gasgas, pinatibay ng panahon,
Matindi pa ring pinatikas-tindig ng ugat.

 

Photo of the Week

People visit Andres Bonifacio Monument in Manila

Family Fun at the National Museum of Anthropology in Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections