Aklanon - Lapida

Author: John Barrios

dikara ga hamyang
ro eawas it sangka pinalangga.
madali eang
ro mabuhay nga nagtaliwan,
owa eang inabuti
it pilang buean
ro pilang dag-on
nga pagkinitkit
it mga ueod
sa anang unod,
hueoyapong toe-an
eon lang do nabilin
sa libot it gakusmaod
nanang ngagngag.
indi magbuhay,
bag-ong lapida eon man
do mahuman
nga kaparehas sa ana
nga madali eang bayluhan.

 

Source:
Aklanon Literature, http://geocities.ws/aklanonliterature/poems.html